Gsm : +32 (0) 498 / 902 822 - Tél : +32 (0) 61 / 611 467
fr   en   nl   

De familie Redouté

Het museum houdt de herinnering levendig aan de schilder Pierre-Joseph Redouté, ook wel de Rafaël van de bloemen genoemd. Hij is over de ganse wereld gekend als de schilder van de rozen. Er worden talrijke originele werken getoond, naast afdrukken en persoonlijke be­zittingen van de schilder.

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840)

Vandaag hebben de werken van de gebroeders Redouté, en dan vooral van Pierre-Joseph, een uitstra­ling tot ver over de Europese grenzen.  Hoe is hij uitgegroeid tot één van de beste aquarelschilders ter wereld ?

De familie

In de familie Redouté was men kunstenaar van vader op zoon. Het begon bij Charles-Joseph Redouté, de overgrootvader van Pierre-Joseph, die schilderde voor de prins-bisschoppen van Luik. De Rozenprins kreeg dus een omvangrijke culturele en beeldende erfenis mee en maakte daar dankbaar gebruik van.

De Benedictijnerabdij

Buiten de invloed van zijn familie, maakte ook de adbij van Saint-Hubert veel indruk, in haar bosrijk kader dat uitnodigt om de natuur in al haar pracht te ontdekken. Op vraag van Dom Célestin de Jong verliet de vader van Pierre-Joseph Redouté, Charles-Joseph, Jamagne (Dinant) om zich in 1743 in Saint-Hubert te ves­tigen. Dom Robert Hickmann, die niet alleen monnik was maar ook arts en apotheker, zou er Pierre-Joseph hebben aangestoken met zijn grote passie voor de kennis en het verzamelen van planten.

De Planktkunde

In 1782 trok Pierre-Joseph naar Parijs, op uitnodiging van zijn oudere broer Antoine-Ferdinand. Hij was toen 23. Antoine-Ferdinand was decorschilder voor theaters, zoals het 'Théâtre Italien', het 'Salon des fleurs' in Malmaison en kastelen. Zo tekende hij voor de inrichting van de keizerlijke salon van het kasteel van Compiègne. Pierre-Joseph zal zijn broer twee jaar lang vergezellen.

Daarna zal Pierre-Joseph meer dan 50 jaar zijn erkend schilder­stalent ten dienste stellen van plantkundigen.
Charles-Louis l'Héritier de Brutelle, magistraat van opleiding onder Lodewijk XVI maar  met  een  grote belangstelling voor de plant­kunde, opende voor Pierre­ Joseph de deuren naar de roem.  Hij was het die de latere bloemenschilder inwijdde in de studie van de planten en ze hem leerde tekenen met een wetenschappelijke juistheid en nauwkeurigheid.
Nog veel andere plantkundigen kwamen onder de bekoring van de kwaliteit van zijn illustraties en deden een beroep op zijn diensten: De Candolle, Ventenat, Rousseau, Michaux, enz.

Ontdekkingen

Europa stuurt zijn ontdekkingsreizigers de wereld in. Dombey, Cook, Humbold en anderen zijn vaak vergezeld door plantkundigen, die in het scheepsruim de meest diverse exotische planten meebrengen. Zo zal Pierre-Joseph Redouté meewerken aan een Jardin illustré van een deel van de wereldflora.

Aquarellen en prenten

In de zestiende eeuw was de grote Duitse schilder Albrecht Dürer een voorloper van de aquarel. Tot in de achttiende eeuw zal de aquarel, Dürer uitgezonderd, slechts een docu­mentaire waarde hebben, en altijd in de schaduw staan van de olieverfschilderingen die als enige als artistiek waardevol werden beschouwd.
De eerste vereniging van aquarelschilders ter wereld werd in Engeland opgericht.
Frankrijk maakte pas echt kennis met de aquarel op het einde van de achttiende eeuw. Op het toneel verschijnen dan name­lijk Hubert Robert, Chapalle, Van-Spaëndonck en de gebroeders Redouté, Pierre-Joseph en de jongere Henri-Joseph.

Henri-Joseph werd sarnen met zijn broer Pierre-Joseph aangeworven door het Natuurhistorisch Museum om verder te bouwen aan de prestigieuze collec­tie velijnen, één voor de plantkunde en één voor de dierkunde.

Pierre-Joseph zal de populairste van de familie blijven, maar Henri-Joseph was beslist ook een uitstekende aquarelschilder. Laten we niet vergeten clat Henri-Joseph deel uitmaakte van een commissie voor Wetenschappen en Kunsten die Bonaparte naar Egypte vergezelde. Henri-Joseph zal ook meewerken aan de beroemde Description de l'Egypte, de beschrijving van de waarnemingen en het onderzoek in Egypte tijdens de expeditie van het Franse leger.

Van dat ogenblik af wordt de aquarel erkend als een volwaardige kunstuiting die op zichzelf staat.
Omdat de vraag naar aguarellen zeer groot werd, moest Pierre­-Joseph een snellere en goedkopere reproductietechniek gebrui­ken: de diepdruk. Pierre-Joseph blonk vooral uit in prenten die hij uitvoerde met een tandwiel om puntjes in het metaal (koper) te verkrijgen, ook 'stip­pen' genoemd. Door het verschil in dicht­heid van de punten kan hij spelen met licht en schaduw (zie de origi­nele gravures van het Museum Redouté in Saint-Hubert).

Rozen

Pierre-Joseph Redouté heeft talloze bloemen geschilderd, maar zijn rozen worden beschouwd als de top in zijn kunst en leggen hun anders zo vluchtige schoonheid voor de eeuwigheid vast. De volledigste monografie van de rozen uit de tijd van Pierre-Joseph werd opgemaakt in drie delen, met hun weten­schappelijke beschrijving door de plantkundige Le Thory.
De rozen van Pierre-Joseph Redouté wisten grote namen uit de geschiedenis te bekoren, zoals koningin Marie-Antoinette, keize­rin Joséphine, echtgenote van Napoleon I en de eerste Belgische koningin, Louise-Marie d'Orléans.
Een betere reclame kon professor Redouté zich niet indenken, dan in bet Museum van Parijs les te geven aan de beroemdste dames van de Parijse aristocratie en adel.